Hồng Thái Dương | Ludwigia Inclinata Var Verticillata Pantanal | Thủy Sinh ADV

5.000₫ 10.000₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Hồng Thái Dương

.Tên khoa học: Ludwigia inclinata var verticillata ”Pantanal”

.Ánh sáng: Mạnh

.Nhiệt độ: 18-30˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-25˚C

.Dinh dưỡng: Trung bình/Cao

.Tốc độ phát triển: nhanh

.Chăm sóc: dễ chăm sóc

.Co2: nhiều cây sẽ phát triển tốt, không có cây sẽ mất mầu, phát triển chậm.

Vị trí trồng: Hậu cảnh.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Có thể bạn sẽ thích

Danh mục đang cập nhật sản phẩm